Köszöntjük oldalunkon, egyedi ajánlatot kérjen elérhetőségeinken: info@legkondivarazs.hu Tel: 06203266411

PANASONIC AQUAREA ALL IN ONE T-CAP WH-UX09HE5 / ADC1216H6E5 osztott levegő-víz hőszivattyú

9 kW
1 fázisú
A++

Új Aquarea levegő-víz hőszivattyú lakóingatlanokba és kereskedelmi épületek be.
A 3-tól 16 kW-ig terjedő teljesít ménynek köszönhetően az Aquarea hőszivattyú a piacon elérhető legszélesebb ilyentermék család, amely komplett rendszert alkot.
A költséghatékony és környezetbarát megoldások új ingatlanok építésénél és felújítási projektekben egyaránt alkalmazhatók.
Részletek
Új Aquarea levegő-víz hőszivattyú la kóingatlanokba és kereskedelmi épületek be.
A 3-tól 16 kW-ig terjedő telje sít ményne k kösz ön hetően az Aquarea hőszivattyú a piacon elérhető legs zéle sebb ilyen termé kcsalád, amely komplett rendszert alkot, így bárm
A költsé ghaté kony és környez etbarát me goldá sok új ingatlanok építé sénél és felújítá si projektekben eg yaránt alkal mazhatók.
Adatok
Gyártó:
Kína
Cikkszám:
55474